Pani Ola

Pani Ola

Magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią. Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność: pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej. Od 10 lat pracuje z dziećmi – w salach zabaw, żłobkach,...