Misja

W Naszym Przedszkolu opieramy się na przekonaniu, że my dorośli jesteśmy takimi ludźmi, jakie było nasze dzieciństwo, a szczęśliwy człowiek to człowiek, który realizuje swój naturalny potencjał i żyje w zgodzie ze sobą.

   

Nasze Przedszkole istnieje od 2011 roku i zostało stworzone z myślą, aby dzieci mogły w nim optymalnie rozwijać swój potencjał – uzdolnienia, talenty, ciekawość, spontaniczność, naturalną radość oraz otwartość na innych ludzi i świat. Postawy jakie nam towarzyszą to szacunek, zrozumienie i ciekawość dla świata Dziecka, jego uczuć i myśli.

Misją Naszego Przedszkola jest:

  • Wspieranie wszechstronnego rozwoju Dziecka i umożliwianie mu doświadczania siebie, tak aby mogło rozwijać się w zgodzie z własnym potencjałem.
  • Wspieranie zakłada towarzyszenie, wzmacnianie poczucia własnej wartości Dziecka poprzez okazywanie mu wiary w to, że potrafi, że jest twórcą i sprawcą otaczającej go rzeczywistości.
  • Doświadczanie zakłada aktywność Dziecka, twórcze poszukiwanie rozwiązań, zadawanie pytań, poszukiwanie odpowiedzi, zbieranie informacji, badanie, dociekanie, popełnianie błędów i podejmowanie ponownych prób.
  • Zapobieganie trudnościom rozwojowym, pomaganie Dzieciom i Rodzicom w ich rozwiązywaniu.
  • Wykształcenie w dzieciach wewnętrznego poczucia kontroli i sprawstwa, stabilności emocjonalnej oraz odpowiedzialności, a także wspieranie dzieci w stawaniu się dojrzałymi, niezależnymi ludźmi.

Okres przedszkolny to również ważny moment wchodzenia w życie społeczne i pierwsze doświadczenia z rówieśnikami. Wspieramy rozwój umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi oraz współpracy w grupie, szanując indywidualność każdego z naszych Dzieci.

Nasze Przedszkole

ul. Migdałowa 10 lok. U10
02-796 Warszawa

Telefon

+48 608 054 705

E-mail

kontakt@naszeprzedszkole.waw.pl