Pani Magda

Pani Magda

Magister pedagogiki o specjalizacji edukacja wieku dziecięcego. Ukończyła studia licencjackie na kierunku wychowanie przedszkolne. Absolwentka filologii polskiej. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. Ukończyła kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i...
Pani Ola

Pani Ola

Magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią. Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność: pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej. Od 10 lat pracuje z dziećmi – w salach zabaw, żłobkach,...
Pani Sylwia

Pani Sylwia

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie; specjalność; pedagogika przedszkolna z logopedią. Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach; specjalność: pedagogika...
Pani Paulina

Pani Paulina

Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała i ukończyła dwie specjalności. Posiada tytuł magistra na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną oraz opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną. Kilkukrotnie była wychowawcą...