Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej Janusza Korczaka w Katowicach: specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W przyszłości planuję podjąć studia z zakresu psychologii. Praca z dziećmi daje jej dużo radości a także pozwala rozwijać nowe umiejętności i stwarza możliwość nabywania nowych doświadczeń a także pobudza jej kreatywność. Jej celem jest tworzenie przestrzeni w której dzieci czują się swobodnie i bezpiecznie. Przestrzeni w której będą one mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania a także spędzać miło czas. W wolnym czasie bardzo lubi czytać książki oraz zajmować się roślinami.